* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Termeni şi condiţii

UTILIZÂND ACEST SITE, SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD  CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE, NU UTILIZAŢI ACEST SITE.

Din acest site se pot accesa prin legături alte site-uri, gestionate tot de companii din grupul Toshiba. Utilizarea site-urilor care pot fi accesate prin legături din acest site se supune tot termenilor şi condiţiilor acestor site-uri legate. În situaţia în care termenii şi condiţiile sunt în conflict cu termenii şi condiţiile unui site legat, termenii şi condiţiile site-ului respectiv vor prevala şi vor reglementa acel site legat.

Conţinutul site-ului
Materialele disponibile în acest site, inclusiv materialele din site-urile accesibile prin legături directe sau indirecte din acest site, sunt oferite „ca atare”, fără nici un fel de garanţii, fie ele exprese sau implicite, inclusiv, dar nu numai, toate garanţiile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop, de titlu sau de respectare a legalităţii. Nu garantăm că materialele vor fi lipsite de erori, viruşi, elemente calomniatoare, jignitoare etc. Vă asumaţi întregul cost al oricăror servicii, reparaţii sau corecturi necesare. De asemenea, acest site poate să conţină materiale ale căror texte prezintă inadvertenţe tehnice sau erori tipografice, care vor fi corectate pe măsură ce sunt descoperite, acest lucru rămânând la discreţia totală a reprezentanţilor Toshiba. În plus, din când în când se operează modificări în informaţiile conţinute în versiunile imprimate ale acestor materiale. Aceste corecturi şi modificări pot fi încorporate în sit anterior sau ulterior implementării lor în textele tipărite.

Legături către site-uri ale unor terţe părţi
Materialele care pot fi accesate din site-urile legate nu sunt gestionate de noi şi, prin urmare, nu suntem responsabili de conţinutul acestora. O referinţă la un site legat sau la orice nume de produs ori serviciu al unei terţe părţi nu constituie şi nu implică aprobarea sau susţinerea sa de către noi, iar dumneavoastră vă asumaţi toate riscurile în ceea ce priveşte utilizarea sa.

Responsabilitatea juridică
În nici un fel de condiţii nu suntem răspunzători, nici noi, nici partenerii, personalul, agenţii sau furnizorii noştri, pentru nici un fel de daune, incluzând, fără limitări, daune directe, indirecte, accidentale, speciale, punitive, de consecinţă sau alte daune (incluzând fără limitări pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilităţii de a utiliza materialele disponibile în acest site sau în orice site legat, chiar dacă suntem avizaţi de o astfel de posibilitate, nici faţă de orice cerere a unei terţe părţi.

Uzul personal şi drepturile de proprietate intelectuală
Sunteţi de acord să utilizaţi acest site numai în scopuri legale. Aveţi dreptul să descărcaţi o singură copie a informaţiilor din acest site pe un singur computer numai pentru uz personal, necomercial. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să utilizaţi, să modificaţi, să transmiteţi, să distribuiţi, să dezasamblaţi produsele pentru a le copia sau să exploataţi în orice fel materiale brevetate sau aflate sub incidenţa drepturilor de autor, din acest site, cu excepţia cazului în care acest lucru este făcut cu acordul expres al respectivului proprietar. Utilizarea oricărui produs software disponibil pentru descărcare din acest site este reglementată de condiţiile acordului de licenţă care însoţeşte respectivul produs software. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii şi denumirile comerciale din acest site sunt mărci ale respectivilor proprietari şi orice utilizare neautorizată a acestor mărci este strict interzisă.

Protecţia
Prin aceasta sunteţi de acord să ne apăraţi şi să ne protejaţi pe noi şi pe colaboratorii noştri faţă de orice fel de pretenţii, pierderi, răspunderi, daune sau cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) care pot rezulta din utilizarea de către dumneavoastră a acestui site.

Acoperirea teritorială
Acest site oferă o listă lungă de produse Toshiba şi, prin urmare, el poate să conţină referinţe sau referinţe încrucişate la anumite produse şi servicii care nu sunt disponibile (imediat) în orice ţară. Orice astfel de menţiune nu implică în nici un fel faptul că Toshiba intenţionează să comercializeze asemenea produse sau servicii într-o anumită ţară.

Generalităţi
Termenii şi condiţiile se aplică în conformitate cu legile din Anglia. Toshiba îşi rezervă dreptul de a adăuga, şterge sau modifica o parte sau toate condiţiile de utilizare, în orice moment, cu sau fără preaviz.