* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
EXONERĂRI DE RĂSPUNDERE - PREVEDERI GENERALE
1. Toate specificaţiile de produs menţionate depind de model, de configuraţie şi de disponibilitatea locală.
2. Procesor grafic (GPU)
Performanţele procesorului grafic (GPU) pot să difere în funcţie de modelul produsului, configuraţia de proiectare, aplicaţii, setările de gestionare a alimentării şi caracteristicile utilizate. Performanţele procesorului grafic (GPU) sunt optimizate numai atunci când funcţionează în modul de alimentare c.a. şi se pot reduce considerabil atunci când funcţionează în modul de alimentare de la baterie.

Memoria grafică totală disponibilă este suma totală a memoriei video dedicate, a memoriei video de sistem şi a memoriei partajate de sistem, după cum este cazul. Memoria partajată de sistem va diferi în funcţie de dimensiunea memoriei de sistem şi de alţi factori.
3. Memorie (memoria principală de sistem)
Este posibil ca o parte din memoria principală de sistem să fie utilizată de către sistemul grafic pentru performanţă grafică şi, în consecinţă, să se reducă volumul memoriei principale de sistem disponibil pentru alte activităţi de calcul. Volumul alocat pentru grafică din memoria principală de sistem poate diferi în funcţie de sistemul grafic, de aplicaţiile utilizate, de dimensiunea memoriei de sistem şi de alţi factori.

Computerele configurate cu un sistem de operare pe 32 de biţi pot accesa până la 3 GO din memoria de sistem. Numai computerele configurate cu un sistem de operare pe 64 de biţi pot accesa 4 GO sau mai mult din memoria de sistem.

HyperMemory™ se calculează ca totalul cumulat al memoriei locale şi de sistem utilizat de procesorul video (VPU) şi destinat utilizării în procesarea şi crearea imaginilor 3D sau a altor imagini. Volumul disponibil de memorie de tip HyperMemory™ este determinat de volumul de memorie grafică locală şi de memoria de sistem instalată.
4. Durata de funcţionare a bateriei
Conform măsurătorilor efectuate cu MobileMark® 2007. MobileMark este o marcă comercială a consorţiului Business Applications Performance Corporation. Evaluarea se bazează fie pe testul MobileMark Productivity 2007, în care modelul este un utilizator care efectuează activităţi de birou mobile obişnuite, fie pe testul MobileMark Reader 2007, în care modelul este un utilizator care citeşte documente. Pentru testul utilizat, consultaţi „Specificaţii detaliate”. Detaliile testării MobileMark 2007 sunt disponibile la www.bapco.com

Evaluarea are un rol exclusiv comparativ şi nu indică durata de funcţionare a bateriei care va fi obţinută de fiecare utilizator în parte. Durata de funcţionare efectivă a bateriei poate varia considerabil faţă de specificaţii în funcţie de model, configuraţie, aplicaţii, setările de gestionare a alimentării şi caracteristicile utilizate, precum şi de variaţiile de performanţă inerente determinate de construcţia componentelor individuale. Evaluarea duratei de funcţionare a bateriei este obţinută numai pe modelele şi configuraţiile selectate şi testate de Toshiba cu setări specifice de testare la momentul publicării şi nu reprezintă o estimare a duratei de funcţionare a bateriei unui sistem în alte condiţii decât setările specifice de testare.

După o perioadă de timp, bateria nu va mai putea funcţiona la capacitate maximă şi va trebui înlocuită. Acest lucru este normal pentru toate bateriile.
5. LCD
Reducerea luminozităţii din cauza unei caracteristici intrinseci a ecranului LCD

Luminozitatea ecranului LCD se va reduce după o perioadă de timp şi în funcţie de utilizarea computerului. Aceasta este o caracteristică intrinsecă a tehnologiei LCD.
6. Afişaj
Când porniţi PC-ul, este posibil ca pe afişajul TFT să apară puncte mici, strălucitoare. Afişajul conţine un număr extrem de mare de tranzistori cu peliculă subţire (TFT - Thin-Film Transistor) şi este fabricat cu o tehnologie de mare precizie. Orice puncte mici şi strălucitoare care pot să apară pe afişaj sunt o caracteristică intrinsecă a tehnologiei de fabricaţie TFT.

Luminozitatea maximă este disponibilă numai când computerul funcţionează în modul de alimentare c.a. Ecranul se va întuneca atunci când computerul funcţionează cu alimentare de la baterie şi nu veţi putea mări luminozitatea ecranului.
7. Timp de răspuns al afişajului
Timpul de răspuns al afişajului se bazează pe informaţiile oferite de furnizorii afişajelor. Acesta poate să difere în funcţie de configuraţia produsului, de componentele de la furnizori şi/sau de mediul în care este utilizat PC-ul.
8. Luminozitatea maximă este disponibilă cu alimentare c.a.
La anumite modele, luminozitatea maximă este disponibilă numai când computerul funcţionează în modul de alimentare c.a. Ecranul se va întuneca atunci când computerul funcţionează cu alimentare de la baterie şi nu veţi putea mări luminozitatea ecranului.

Luminozitatea maximă este disponibilă numai când computerul funcţionează în modul de alimentare c.a. Ecranul se va întuneca atunci când computerul funcţionează cu alimentare de la baterie şi nu veţi putea mări luminozitatea ecranului.

La anumite modele, luminozitatea maximă este disponibilă numai când computerul funcţionează în modul de alimentare c.a. Ecranul se va întuneca atunci când computerul funcţionează cu alimentare de la baterie şi este posibil să nu puteţi mări luminozitatea ecranului.

Consultaţi documentaţia PC-ului dvs.
9. Procesor (CPU - Central Processing Unit)
Performanţele procesorului din computerul dvs. pot să difere faţă de specificaţii în următoarele condiţii:
 1. utilizarea anumitor produse periferice externe;
 2. utilizarea alimentării de la baterie în loc de alimentarea c.a.;
 3. utilizarea anumitor aplicaţii multimedia, elemente grafice generate pe computer sau aplicaţii video;
 4. utilizarea unor linii telefonice standard sau conexiuni la reţea de viteză redusă;
 5. utilizarea unui software de modelare complexă, precum aplicaţii de înaltă performanţă destinate designului asistat pe computer;
 6. utilizarea simultană a mai multor aplicaţii şi funcţionalităţi;
 7. utilizarea computerului în zone cu presiune redusă a aerului (altitudini mari, de peste 1.000 de metri (3.280 picioare) deasupra nivelului mării);
 8. utilizarea computerului la temperaturi din afara intervalului 5 - 30 °C (41 - 86 °F) sau peste 25 °C (77 °F) la altitudine mare (toate referinţele de temperatură sunt aproximative şi pot să difere în funcţie de modelul de computer specific - consultaţi documentaţia PC-ului sau vizitaţi site-ul Web Toshiba: se.computers.toshiba-europe.com şi/sau contactaţi Asistenţa tehnică Toshiba pentru detalii).


De asemenea, performanţele procesorului pot să difere faţă de specificaţii şi din cauza configuraţiei de proiectare.

În anumite condiţii, computerul se poate opri automat. Aceasta este o măsură normală de protecţie concepută pentru a reduce riscul pierderii datelor sau al deteriorării computerului atunci când acesta este utilizat în alte condiţii decât cele recomandate. Pentru evitarea riscului pierderii datelor, creaţi întotdeauna copii de rezervă prin stocarea periodică a acestora pe un mediu de stocare extern. Pentru performanţe optime, utilizaţi computerul numai în condiţiile recomandate. Citiţi restricţiile suplimentare din cadrul secţiunii „Condiţii de mediu” din documentaţia PC-ului. Contactaţi Service şi asistenţă tehnică Toshiba pentru mai multe informaţii.

Procesoarele pe 64 de biţi sunt proiectate pentru a beneficia de prelucrarea datelor pe 32 şi pe 64 de biţi.
Prelucrarea datelor pe 64 de biţi necesită îndeplinirea următoarelor cerinţe hardware şi software:
 • Sistem de operare pe 64 de biţi
 • Procesor, chipset şi BIOS (Basic Input/Output System - Sistem de intrare/ieşire primar) pe 64 de biţi
 • Drivere de dispozitive pe 64 de biţi
 • Aplicaţii pe 64 de biţi
E posibil ca anumite drivere de dispozitive şi/sau aplicaţii să nu fie compatibile cu un procesor pe 64 de biţi şi, în consecinţă, să nu funcţioneze corespunzător. Pe computer este preinstalată o versiune pe 32 de biţi a sistemului de operare, cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod explicit că sistemul de operare este pe 64 de biţi. Consultaţi documentaţia produsului sau vizitaţi paginile de produse de pe site-ul Web pentru mai multe informaţii.
10. Protecţie împotriva copierii
Standardele aplicabile de protecţie împotriva copierii incluse în anumite suporturi pot împiedica sau limita înregistrarea sau vizualizarea conţinutului media.
11. Capacitate unitate de hard disk (HDD)
Un gigaoctet (GO) înseamnă 109 = 1.000.000.000 de octeţi; în acest caz sunt utilizate puteri ale lui zece. Cu toate acestea, sistemul de operare al computerului indică capacitatea de stocare utilizând puteri ale lui 2 pentru definiţia unui 1 GO = 230 = 1.073.741.824 octeţi, şi prin urmare prezintă o capacitate de stocare mai mică. Capacitatea disponibilă de stocare va fi, de asemenea, mai mică în cazul în care computerul include unul sau mai multe sisteme de operare preinstalate, precum sistemul de operare Microsoft şi/sau aplicaţii software preinstalate sau conţinut media. Capacitatea formatată efectivă poate varia.
12. Capacităţi de comunicare prin cablu şi fără fir
Capacităţile de comunicare prin cablu şi fără fir trebuie aplicate în ţările în care sunt aprobate.
13. Greutate
Greutatea poate să difere în funcţie de configuraţia produsului, de componentele de la furnizori, de variabilitatea procesului de fabricaţie şi de componentele opţionale selectate.
14. Protecţie împotriva copierii
Standardele aplicabile de protecţie împotriva copierii incluse în anumite suporturi pot împiedica sau limita înregistrarea sau vizualizarea conţinutului media.
15. Pictograme care nu se aplică
Anumite carcase de laptopuri sunt proiectate pentru a accepta toate configuraţiile posibile ale unei întregi serii de produse. Este posibil ca modelul ales de dvs. să nu aibă toate caracteristicile şi specificaţiile corespunzătoare tuturor pictogramelor sau comutatoarelor care apar pe carcasa laptopului, cu excepţia situaţiei în care aţi selectat toate acele caracteristici.
16. Posibilitatea de modificare
Chiar dacă Toshiba a depus toate eforturile pentru a asigura, la data publicării, acurateţea informaţiilor furnizate în prezentul document, specificaţiile de produs, configuraţiile, preţurile şi disponibilitatea sistemelor/componentelor/opţiunilor se pot modifica fără notificare prealabilă.

Specificaţiile de proiectare şi culorile produsului se pot modifica fără nicio notificare şi pot să difere de cele prezentate. Erorile şi omisiunile sunt excluse.
17. Imagini
Imaginile afişate pe paginile de site Web au exclusiv rol ilustrativ. Imaginile sunt menite să ajute la ilustrarea modului de utilizare a funcţiei şi nu sunt elocvente pentru diferenţele relative reale.
18. Drepturi de autor
Microsoft, Windows şi Windows 7 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Toate mărcile comerciale sunt recunoscute.

Intel, sigla Intel, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, Pentium, Pentium Inside, Celeron, Celeron Inside, Intel Atom, Atom Inside, Centrino şi Centrino Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.

BunnyPeople, Celeron, Chips, Dialogic, EtherExpress, ETOX, FlashFile, i386, i486, i960, iCOMP, InstantIP, Intel, Intel Centrino, sigla Intel Centrino, sigla Intel, Intel386, Intel486, Intel740, IntelDX2, IntelDX4, IntelSX2, Intel Inside, sigla Intel Inside, Intel NetBurst, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel StrataFlash, Intel Xeon, Intel XScale, IPLink, Itanium, MCS, MMX, sigla MMX, sigla Optimizer, OverDrive, Paragon, PDCharm, Pentium, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, Performance at Your Command, skoool, Sound Mark, The Computer Inside., The Journey Inside, VTune şi Xircom sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din Statele Unite şi din alte ţări.
EXONERARE DE RĂSPUNDERE ŞI NOTE DE SUBSOL PRIVIND ASPECTELE LEGALE PENTRU MODELE
1. LAN fără fir/Atheros pentru 802.11a, b şi g
Viteza de transmisie prin reţeaua LAN fără fir şi distanţa pe care aceasta o acoperă poate să difere în funcţie de mediul electromagnetic înconjurător, de obstacole, de proiectarea şi configurarea punctului de acces, precum şi de designul ales de client şi de configuraţiile software/hardware. Viteza de transmisie efectivă va fi mai mică decât viteza maximă teoretică.
2. Pentru modelele Atheros
Pentru utilizarea funcţiei Atheros SuperAG™ sau SuperG™, punctul de acces şi client trebuie să accepte caracteristica corespunzătoare. Performanţele acestor funcţii pot să difere în funcţie de formatul datelor transmise.
3. Pentru 802.11a, b şi g
Viteza de transmisie prin reţeaua LAN fără fir şi distanţa pe care aceasta o acoperă poate să difere în funcţie de mediul electromagnetic înconjurător, de obstacole, de proiectarea şi configurarea punctului de acces, precum şi de designul ales de client şi de configuraţiile software/hardware. [xxMbps este viteza maximă teoretică conform standardului IEEE802.11 (a/b/g).] Viteza de transmisie efectivă va fi mai mică decât viteza maximă teoretică
4. Pentru 802.11a, g şi n
Noul adaptor de reţea fără fir „AR9281” acceptă standardul IEEE802.11b/g/draft-n dar nu acceptă standardul IEEE802.11a. Adaptorul fără fir se bazează pe o versiune preliminară a specificaţiei IEEE 802.11n şi e posibil să nu fie compatibil sau să nu accepte toate caracteristicile (de ex. securitate) anumitor echipamente Wi-Fi®.
5. Tehnologie HD DVD - Generalităţi
Întrucât HD DVD este un format nou, care utilizează tehnologii noi, este posibilă apariţia anumitor probleme legate de disc, de conexiunea digitală sau alte probleme de compatibilitate şi/sau de performanţă. Caracteristicile interactive şi de navigare avansate ale formatului video HD DVD incluzând, dar fără a se limita la caracteristicile PIP (Picture in Picture - Imagine în imagine) şi de redare în flux prin reţea nu sunt acceptate de acest produs. Sigla aplicaţiei HD DVD (HD DVD-ROM) reprezintă conformitatea unităţii optice cu criteriile de verificare ale Forumului DVD pentru formatul fizic HD DVD şi nu reprezintă conformitatea cu specificaţia Video HD DVD definită de Forumul DVD.

Cheile AACS (Advanced Access Content System - Sistem avansat de accesare a conţinutului) sunt integrate în computerul dvs. în scopul protecţiei împotriva copierii. Cheia AACS trebuie reînnoită periodic, ceea ce se poate efectua cu uşurinţă prin conectarea la Internet. Reînnoirea cheii AACS va fi furnizată achizitorilor în mod gratuit. În cazul în care cheia AACS nu este reînnoită, software-ul de redare HD DVD nu va mai reda conţinutul HD DVD protejat prin AACS. Cu toate acestea, software-ul va continua să redea alte forme de conţinut, precum discuri DVD sau conţinut HD DVD neprotejat.

Pentru informaţii suplimentare privind AACS, vizitaţi www.aacsla.com/home.
6. Capacităţi de redare HD DVD
În funcţie de conţinutul HD DVD, e posibil să vă confruntaţi cu „omiterea de cadre” sau cu performanţe mai reduse. Dacă modelul dvs. are un port HDMI, vizualizarea conţinutului HD DVD pe un afişaj extern va necesita o intrare HDMI™ sau DVI care acceptă HDCP. Vizualizarea conţinutului HD DVD necesită putere externă. Deoarece puterea procesorului este dedicată acceptării funcţiei de redare HD DVD, trebuie să închideţi toate celelalte aplicaţii înainte de lansarea redării HD DVD. Conţinutul audio cu rată mare de eşantionare (>48 kHz) va fi eşantionat la o rată mai mică atunci când se utilizează Dolby Virtualizer cu difuzoarele interne sau cu ieşirea audio analogică sau ieşirea audio digitală (HDMI şi S/P DIF).
7. Vizualizarea conţinutului 1080i
Vizualizarea conţinutului 1080i va necesita un afişaj extern sau intern care acceptă conţinut 1080i iar conversia superioară a conţinutului DVD va avea drept rezultat o imagine apropiată de calitatea HD. Efectul îmbunătăţirilor poate să difere în funcţie de calitatea conţinutului şi de capacitatea/funcţionalitatea/setările dispozitivului de afişaj. În funcţie de calitatea conţinutului, e posibil ca anumite zgomote video să fie vizibile.
8. Player Blu-ray Disc™
Tehnologie Player Blu-ray Disc™ Sunt posibile probleme de compatibilitate şi/sau de performanţă. E posibil ca anumite caracteristici interactive să nu fie acceptate datorită compatibilităţii, setărilor reţelei sau altor condiţii. Cheile AACS (Advanced Access Content System - Sistem avansat de accesare a conţinutului) sunt integrate în computerul dvs. în scopul protecţiei împotriva copierii. Este necesară reînnoirea periodică şi va fi furnizată iniţial în mod gratuit. După perioada iniţială, Corel Corporation va furniza cheile AACS reînnoite în conformitate cu termenele şi condiţiile în vigoare la momentul respectiv. Pentru informaţii suplimentare privind AACS, vizitaţi www.aacsla.com/home.

În funcţie de conţinutul discului BD, este posibil să vă confruntaţi cu „omiterea de cadre” sau cu performanţe mai reduse. Vizualizarea pe un afişaj extern necesită un port HDMI care acceptă RGB/HDCP. Vizualizarea conţinutului BD necesită putere externă. Caracteristica de vizualizare duală nu este acceptată. Trebuie să închideţi toate celelalte aplicaţii în timpul redării discului BD.

Tehnologie Player Blu-Ray Disc™ Sunt posibile probleme de compatibilitate şi/sau de performanţă. E posibil ca anumite caracteristici interactive să nu fie acceptate datorită compatibilităţii, setărilor reţelei sau altor condiţii. Cheile AACS (Advanced Access Content System - Sistem avansat de accesare a conţinutului) sunt integrate în computerul dvs. în scopul protecţiei împotriva copierii. Este necesară reînnoirea periodică şi va fi furnizată iniţial în mod gratuit. După perioada iniţială, Corel Corporation va furniza cheile AACS reînnoite în conformitate cu termenele şi condiţiile în vigoare la momentul respectiv. Pentru informaţii suplimentare privind AACS, vizitaţi www.aacsla.com/home.

În funcţie de conţinutul discului Blu-ray Disc, e posibil să vă confruntaţi cu „omiterea de cadre” sau cu performanţe mai reduse. Vizualizarea pe un afişaj extern necesită un port HDMI care acceptă RGB/HDCP. Vizualizarea conţinutului Blu-ray Disc necesită putere externă. Caracteristica de vizualizare duală nu este acceptată. Trebuie să închideţi toate celelalte aplicaţii în timpul redării unui disc BD.

Note/Instrucţiuni suplimentare ale Ghidului de utilizare pentru playerul Blu-ray Disc :

Playerul Blu-ray Disc nu acceptă redare DVD. Utilizaţi „TOSHIBA DVD Player” pentru redare DVD.

Acceptarea caracteristicii de redare Blu-ray Disc poate să difere pentru fiecare disc BD. Contactaţi direct editorul de conţinut pentru orice întrebări.

Nu redaţi un Blu-ray Disc în timp ce înregistraţi un program TV, în direct sau programat în prealabil. Aceasta poate produce erori la redarea discului Blu-ray Disc sau la înregistrarea programului de televiziune.

În timpul redării unui titlu BD-J, nu sunt acceptate comenzi rapide de la tastatură şi funcţii de reluare a redării.

Playerul Blu-ray Disc nu acceptă discuri HD DVD. Pentru vizualizare HD sunt necesare discuri Blu-Ray cu conţinut de înaltă definiţie.

Nu treceţi computerul în modul repaus sau hibernare în timp ce playerul Blu-ray Disc este în curs de executare.

Codul de regiune al discului BD (video) trebuie să corespundă cu codul de regiune al playerului Blu-ray Disc. În caz contrar, discul BD nu va fi redat în mod corespunzător. Codurile de regiune pot fi setate din WinDVD BD (fila [Region (Regiune)] din caseta de dialog [Setup (Configurare)]).

Când redaţi un disc BD, asiguraţi-vă că aţi conectat cablul de alimentare al computerului la o priză electrică sub tensiune prin intermediul adaptorului de c.a., în caz contrar, e posibil ca redarea Blu-ray să nu funcţioneze corespunzător.

9. SRS
La anumite modele de laptop, funcţia SRS TruSurround XT este disponibilă numai cu utilizarea aplicaţiilor WinDVD. Funcţia SRS WOW este disponibilă numai cu utilizarea Windows Media Player 9 în interfeţele standard din Windows.

Pe anumite modele de laptop, îmbunătăţirile audio SRS sunt disponibile numai în sistemul de operare Microsoft Windows.

Verificaţi documentaţia produsului pentru a stabili care funcţie se aplică pentru modelul dvs. de laptop.
10. Modele cu funcţia USB Sleep and Charge
E posibil ca „funcţia USB Sleep and Charge” să nu funcţioneze cu anumite dispozitive externe chiar dacă acestea sunt conforme cu specificaţia USB. În aceste cazuri, porniţi alimentarea computerului pentru a încărca dispozitivul.
11. Modele cu GPS
Performanţele sistemului GPS pot să difere în funcţie de condiţiile de mediu, de obstacole şi de interferenţele de la alte unde radio. Recepţia semnalului GPS de către un dispozitiv GPS de sine stătător va fi în general mai bună decât recepţia semnalului GPS de către un computer de tip laptop în aceeaşi locaţie datorită posibilelor interferenţe de unde radio provenite de la alte componente din interiorul computerului.
12. Unitate de hard disk (HDD) externă comercializată separat ca accesoriu
Un gigaoctet (GB) înseamnă 109 = 1.000.000.000 octeţi; în acest caz sunt utilizate puteri ale lui zece. Cu toate acestea, un sistem de operare al computerului indică capacitatea de stocare utilizând puteri ale lui 2 pentru definiţia unui 1 GO = 230 = 1.073.741.824 octeţi, şi prin urmare, prezintă o capacitate de stocare mai mică. Capacitatea disponibilă de stocare va fi de asemenea mai mică dacă computerul include unul sau mai multe sisteme de operare preinstalate, aplicaţii software preinstalate sau conţinut media. Capacitatea formatată efectivă poate varia.
13. Pentru modele cu tuner TV
Tunerul TV va funcţiona numai în ţara în care a fost achiziţionat computerul.

Tunerul TV va funcţiona numai în ţara în care a fost achiziţionat computerul.
Dacă trebuie să utilizaţi PC-ul în timpul unei furtuni şi conectaţi tunerul TV la o antenă exterioară, trebuie să utilizaţi computerul în modul de alimentare c.a. Adaptorul de c.a. oferă un anumit grad de protecţie împotriva riscului de electrocutare cauzată de descărcări electrice (dar nu previne în totalitate). Pentru o protecţie completă, nu utilizaţi PC-ul în timpul unei furtuni.
14. Luminozitatea ecranului LCD şi efectul de obosire a ochilor
Afişajul LCD are o luminozitate apropiată de cea a unui dispozitiv TV. Vă recomandăm să reglaţi luminozitatea ecranului LCD la un nivel confortabil pentru a preveni eventuala obosire a ochilor.
15. Tastaturi rezistente la stropire
Tastaturile rezistente la stropire contribuie la protejarea datelor dvs. împotriva vărsărilor accidentale de lichide cu un volum de până la 30 de ml, având la dispoziţie 3 minute până la închiderea computerului pentru a vă salva datele.
16. Bandă largă pentru dispozitive mobile
Serviciile de bandă largă pentru dispozitive mobile pot necesita un abonament separat. E posibil ca serviciile de bandă largă pentru dispozitive mobile să nu fie disponibile în regiunea dvs. Reţineţi că serviciile de bandă largă pentru dispozitive mobile pot depinde de cartela SIM, de reţea şi de compatibilitatea dispozitivului. Contactaţi furnizorul de servicii şi/sau distribuitorul pentru disponibilitate şi detalii suplimentare. Banda largă pentru dispozitive mobile încorporată şi toate specificaţiile menţionate depind de model şi de configuraţie.
Exonerări de răspundere pentru modele cu HD DVD
1. Tehnologie HD DVD
Întrucât HD DVD este un format nou, care utilizează tehnologii noi, este posibilă apariţia anumitor probleme legate de disc, de conexiunea digitală şi probleme de compatibilitate şi/sau de performanţă. Caracteristicile interactive şi de navigare avansate ale formatului video HD DVD incluzând, dar fără a se limita la caracteristicile PIP (Picture in Picture - Imagine în imagine) şi de redare în flux prin reţea nu sunt acceptate de acest produs. [***Consultaţi „Specificaţii detaliate” ale modelului HD DVD Toshiba la www.computers.toshiba.com pentru informaţii importante despre capacităţile de redare HD DVD. ]Sigla aplicaţiei HD DVD (HD DVD-ROM) reprezintă conformitatea unităţii optice cu criteriile de verificare ale Forumului DVD pentru formatul fizic HD DVD şi nu reprezintă conformitatea cu specificaţia Video HD DVD definită de Forumul DVD.

Cheile AACS (Advanced Access Content System - Sistem avansat de accesare a conţinutului) sunt integrate în computerul dvs. în scopul protecţiei împotriva copierii. Cheia AACS trebuie reînnoită periodic, ceea ce se poate efectua cu uşurinţă prin conectarea la Internet. Reînnoirea cheii AACS va fi furnizată achizitorilor în mod gratuit. În cazul în care cheia AACS nu este reînnoită, software-ul de redare HD DVD nu va mai reda conţinutul HD DVD protejat prin AACS. Cu toate acestea, software-ul va continua să redea alte forme de conţinut, precum discuri DVD sau conţinut HD DVD neprotejat. Pentru informaţii suplimentare privind AACS, vizitaţi www.aacsla.com/home. ***Modificaţi pentru a se potrivi acolo unde informaţiile detaliate aplicabile sunt disponibile în regiunea dvs.

Dacă modelul dvs. are un port HDMI, vizualizarea conţinutului HD DVD pe un afişaj extern va necesita o intrare HDMI™ sau DVI care acceptă HDCP.

În funcţie de conţinutul HD DVD, e posibil să vă confruntaţi cu „omiterea de cadre” sau cu performanţe mai reduse.

Vizualizarea conţinutului HD DVD necesită putere externă.

Deoarece puterea procesorului este dedicată acceptării funcţiei de redare HD DVD, trebuie să închideţi toate celelalte aplicaţii înainte de lansarea redării HD DVD.

Conţinutul audio cu rată mare de eşantionare (>48 kHz) va fi eşantionat la o rată mai mică atunci când se utilizează Dolby Virtualizer cu difuzoarele interne sau cu ieşirea audio analogică sau ieşirea audio digitală (HDMI şi S/P DIF)..